Szerzetesek képzése

Bemutatkozás

„Ha célkitűzésként fogalmazzuk meg, hogy a magyar szerzetes olyan valaki, aki képződik, akkor ezzel nagyon tudjuk egymást segíteni. Ha én képződöm, ezzel hatok a másik közösségben lévőre, hogy ő is fontosnak tartsa ezt. Erre van lehetőségünk most, nagyszerű dolog, én ezért örülök ennek a mai napnak. Kezdetén vagyunk a folyamatnak, valamit útjára indítunk és mondhatnám, hogy hát ez még csak a kezdet... Tetszik az a görög mondás: »A kezdet az egésznek a fele.« (Arisztotelész) Vagyis, ha már megtettünk egy lépést a kezdetnél, akkor azzal hatalmasat léptünk.”

2018. január 27.

– Labancz Zsolt FSZK elnöke –

Képzések, melyekre már nem lehet jelentkezni

2018/201

Csoportdinamika modelljei

A csoportdinamika alapvető modelljeinek, fogalmainak magyarázata és megvitatása, a résztvevők tapasztalatai alapján, gyakorlatokhoz kapcsolva:

  • A három dimenzió: odatartozás, befolyás, intimitás
  • Integráció – differenciáltság
  • Normák – a tabu
  • Informális szerepek
  • Feed back
- Hári Ildikó SSND -

2018/202

Csoportos szupervízió

A szupervízió elsődlegesen nem válaszokat keres, hanem ahhoz segíti hozzá a szupervizáltat, hogy eljusson az “igazi” kérdéséig. Ennek megtalálása olyan felismerésekhez vezet, amelyek már a következő lépést, ha úgy tetszik a választ, a hatékony, sikeres működéshez vezető változást is magában hordozza.

Két külön csoport indul. Egy napon, de az egyik délelőtt a másik délután.

- Répássy Helga, Geeczi-Répássy Helga -

2018/203

Bázisok

Családom a közösségem, Közösségem a családom

A család a közösség, ahol öntudatra ébredünk, kialakul a viszonyunk a világhoz: Mire lesz bátorságunk és mitől fogunk félni? Mit tartunk barátságosnak és mit ellenségesnek? A képzés során azzal a meggyőződéssel dolgozunk a múlt és a jelen kapcsolatain, hogy minél jobban látjuk, minél tudatosabban éljük meg őket annál rátermettebb munkatársaivá válunk az Istennek.

- Fehérváry Anikó - Szászi Balázs -

2018/204

Szerzetesként kapcsolódva

Kapcsolódni - kommunikálni - konfliktusainkat rendezni - együttműködni.

Négy egyszerű szó, négy korántsem ilyen egyszerű lépés.

Főleg, ha testvéreinkre gondolunk. Főleg, ha azokra gondolunk, akikre amúgy nem szívesen. Négy alkalmat szánunk arra, hogy ezt az utat bejárva megújult módon tudjunk kapcsolódni, kommunikálni, konfliktusokat rendezni, együttműködni szerzetesközösségeinkben.

- Guba Imre - Gulyás Péter - Török Szabolcs -

2018/205

Isten női arca

női személyiségfejlődés,
női spiritualitás,
női vezetés

Teológiai, biblikus, pszichológiai, ikonográfiai és irodalmi forrásokkal dolgozunk egyéni és kiscsoportos módon, kreatív feladatokkal, megosztásokkal.
A képzés első napján 10-től késő estéig, a második napon délután 4-ig.

- Tornay Krisztina M. Petra -

2018/206

Szupervízió

Szeretnénk, ha küldetésünk teljesítése nem rajtunk múlna. Ezért készek vagyunk a fejlődésre, önmagunk és egymás fejlesztésére. Legfontosabb eszközünk ebben tapasztalataink és egymástól különböző nézőpontjaink. A szupervízióban közös tanulási folyamatra szerződünk, ahol ez a fejlődés megvalósul.

- Guba András -

2019/101

Vezetői kompetenciák

Vezetők számára alapvetően fontos, hogy végiggondolt és mások számára is érthetően megfogalmazott elképzelésekkel rendelkezzenek a vezetői feladatot, szerepkört illetően. Ehhez szükséges, hogy ismerjék saját magukat és rendelkezzenek a mások befolyásolásához szükséges személyes és vezetői eszköztárral.

- Répássy Helga, Padár Mariann, Répássy Balázs -

2019/102

Én központú vezetés

A vezetői felhatalmazás kérdései. Rendszer szemlélet. Személyiségünkből adódó erőforrások, felelősség, szabadság. Hatalom, hatás. Leadership és management. A hitelesség, konfrontáció, meghallás. Vezetői eszközök.

- Répássy Helga, Padár Mariann, Répássy Balázs -

2019/103

Szerzetesjogi alapismeretek

Mátraverebély-Szentkúton négy napos bentlakásos képzés. A hatályos CIC megszentelt életre vonatkozó kánonjainak átvétele, kommentálása. Ennek során a kánonok teológia-spirituális alapjainak, illetve a jog céljának és a gyakorlat tapasztalatainak tárgyalása.

- Fr. Orosz Lóránt OFM -