Szupervízió 2.

Csoportos Szupervízió 2.

A csoportos szupervíziós folyamat felépítése, jellemzői:

Egy szupervíziós folyamat előre rögzített, rendszeres háromórás találkozások sorozata, 9 alkalom, általában kéthetes gyakoriságú.

A megengedett csoportlétszám maximum 8 fő.

A csoportmunkákon való rendszeres jelenlét érdemi elkötelezettséget kíván, felelősséget önmagunk és a csoport tagjai iránt, hiszen ez egy közös tanulási folyamat.

A nyitott, felelős, önmagunk és mások tanulása iránt elkötelezett, előítélet mentes, bizalommal és a titoktartás által biztosított biztonsággal működik.

A folyamat iráni elköteleződésünk mellett saját személyes tanulási/változási célunk megfogalmazása segíti a hatékony munkát.

Részletes leírás:

A SZUPERVÍZIÓ FŐBB JELLEMZŐI

1. Folyamat jellegű fejlesztés

A szupervízió jellemzően ülések egymást követő sorozatát jelenti. Ezáltal lehetőség nyílik visszatérni egy konkrét egyéni problémára, így nemcsak a probléma megértése, hanem az abból következő akciók értékelésére, feldolgozására is sor kerülhet. A szupervízió tehát a változás nyomon követését is ígéri.

2. Tapasztalati tanulás

A szupervízió jellegzetessége, hogy mindig valódi, interaktív helyzetekhez kapcsolódik (amelyek az ülésen jönnek létre), ahol a már megszerzett tapasztalatok feldolgozására és a szupervizált működésének alapvető módosulására van lehetőség. A tanuló aktívan részt vesz a feldolgozási folyamatban, újra átéli azt a helyzetet, amelyben problémája keletkezik, és így kapcsolatba kerül a felismert elakadás mélyén rejlő gátakkal. Belátást nyerhet saját működési dinamikájáról, felismerheti működési mechanizmusait, meghatározó elő-feltevéseit. Ezek a felismerések teszik a tanulási helyzetet élővé és előremutatóvá.

3. Fókuszban: konkrét problémák, problémamegoldó folyamatok

A szupervíziós folyamatban a munkacsoport átalakul az aktuális problémát feldolgozó teammé, amely minden támogatást megkap ahhoz, hogy optimális hatékonysággal dolgozva, a saját működését is átvilágítva vegyen részt egy feltáró folyamatban. Így nemcsak a konkrét elakadás jobb megértése, a problémák feloldása válik lehetővé, hanem a rész-vevők probléma megoldási folyamatai is fejlődnek.

4. Megoldás helyett keresés

A szupervízió elsődlegesen nem válaszokat keres, hanem ahhoz segíti hozzá a szupervizáltat, hogy eljusson az “igazi” kérdéséig. Ennek megtalálása csak olyan felismeréseken keresztül lehetséges, amelyek már a következő lépést, ha úgy tetszik a választ is magukban rejtik.

5. Egyéni fejlesztés – csoportban

Minden ülésen egyszerre egy szupervizált adja a témát, amellyel a csoport dolgozik. A résztvevők kérdéseikkel és saját hipotéziseikkel segítik a fókuszban lévőt, hogy ő közelebb kerüljön a saját kérdéséhez, megértse, hogy hol is akadt el a probléma megoldási folyamatában. A csoport ereje a koncentrált figyelemben és a több szempontú, kreatív megközelítésekben van. Minél jobban meg tud jelenni a csoportban a tagok különbözősége, annál nagyobb az esély arra, hogy az adott szupervizált megkapja azt a specifikus segítséget, amely számára a leginkább használható.

A képzést vezeti:

Répássy Helga Ida szervezetfejlesztő, szupervízor, coach

A képzésen résztvevők létszáma:

6-8 fő

A résztvevők életkora:

30-50

Hossza:

27 óra

3 óra/nap, 9 nap

Időpontok:

2019.10.11., 2019.10.18., 2019.11.08., 2019.11.22., 2019.12.05., 2019.12.20., 2020.01.16. 2020.01.31. és 2020.02.14.

Helyszín:

MSZKI, Budapest, Piarista utca 1. V.emelet tárgyaló

(Piarista Gimnázium V.emelet)

Részvételi díj:

54 ezer Forint

Jelentkezési határidő:

A jelentkezés lezárult.

2019/209